ដើមកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដើមកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

2182
0
SHARE

ដើមកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺកើតចេញមកពី ខ្មែរយៀកមិញ (យួនកុម្មុយនីស្ត) ក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ និងខ្មែរក្រហម ក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ និងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ។ ខ្មែរក្រហម ចែកចេញជាពីរប្រភេទ គឺខ្មែរក្រហមចំណុះចិន (ប៉ុល ពត) និងខ្មែរក្រហមចំណុះយួន (ហេង សំរិន) ។ តែខ្មែរក្រហមប្រភេទណាក៏ដោយ នៅតែខ្មែរក្រហមដដែល។ វប្បធម៌ ផ្នត់គំនិត និងទំលាប់របស់គេ គឺប្រើតែអំពើហិង្សា សាហាវជាទីបំផុត កាប់សម្លាប់ និងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រ គ្មានប្រណី។ គេគិតគូរ តែពីផលប្រយោជន៍ និងលាភសក្ការៈ របស់បក្ខពួកគេមួយក្តាប់តូច តែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាប្រទេសជាតិ ហិនហោចយ៉ាងណាក៏ដោយ ហើយប្រជារាស្ត្រវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គេមិនខ្វល់ទេ ឲ្យតែគេបានកាន់អំណាចតទៅទៀត។

CPP ដូច្នេះ កូនខ្មែរគួរតែយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ជៀសវាងជឿតាមការបំភ្លៃរបស់ជនមួយក្រុមដែលព្យាយាមបង្វែរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយសុខចិត្តឲ្យជាតិលិចលង់ ៕

៦ប្រវត្តិ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពីឆ្នាំ ១៩៥១ ដល់សព្វថ្ងៃ
ប្រវត្តិ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពីឆ្នាំ ១៩៥១ ដល់សព្វថ្ងៃ

២០

CPP

CPP

CPP

CPP